Om Dele 

Dele oppstod som Bildeleringen allerede i 1996 og ble startet av en gjeng idealister i Bergen som hadde en enkel idé: når man eier bil sammen synker kostnadene per mil og bilen blir utnyttet mer effektivt. Det er mer miljøvennlig og rimeligere for eierne.

Det hele begynte med én enkelt bil fordelt på fem familier, men i dag har Dele hundrevis av biler og tusenvis av medlemmer. Dele er merkevarenavnet som brukes utad, men som medlem blir man andelseier i den lokale bildelingsringen som i Bergen er Bildeleringen SA.

I dag organiserer Dele bilholdet for mer enn 4 500 privat- og bedriftsmedlemmer i Bergensområdet. Vi har over 400 biler plassert på 100 ulike steder rundt omkring i Bergen.

Om bildeling

Idéen bak bildeling er at en gruppe mennesker går sammen om å eie eller leie biler. Da går utnyttelses­graden opp, utgiftene ned, og alle får tilgang på moderne biler med høy sikkerhets­standard og god drivstoff­økonomi. I tillegg frigjøres areal som tidligere ble brukt til parkerings­plasser. 

Ikke-kommersielt og
eid av medlemmene

Bildeleringen er organisert som et samvirke og er eid av medlemmene. Vi driver på et ikke-kommersielt grunnlag og eventuelt overskudd går tilbake til driften slik at vi kan tilby flere, bedre og billigere biler. Bildeling er rett og slett et mer solidarisk, miljøvennlig og rimelig alternativ til å eie bil.

Bildeleringens øverste organ er andelseiermøtet. Andelseiermøtet velger samvirkets styre, og vedtar vedtektene som definerer samvirkets formål, og overordnede rettigheter og plikter for Bildeleringen og andelseier. Styret i samvirket er ansvarlige for utforming av bilbrukskontrakten, som regulerer Bildeleringens og andelseiers rettigheter og plikter ved bruk av bil.

Last ned appen 

Dele-appen finner du i App Store og på Google Play. Registreringen kan du gjøre direkte i appen.

Smartere bilbruk

En Dele-bil slipper ut 15-20% mindre CO2 sammenlignet med andre biler

Finnes det en Dele-bil nær deg?

Vi har hundrevis av biler i Bergen og Trondheim og antallet vokser hele tiden - sjekk om vi har biler nær deg.

Aktuelt

Vervekampanje i oktober

 Vi ønsker å få enda flere medlemmer i Dele.Jo flere vi er sammen og deler biler, jo bedre tilbud blir…

"Det handler om idealisme"

Møt våre medlemmer.   Frem mot sommeren vil vi prate med et utvalg medlemmer om hvorfor de mener bildeling er…