Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 12.01.2023 og gjelder alle innbyggere i EØS-området.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med dataene vi innhenter om deg via https://dele.no. Vi anbefaler deg å lese denne uttalelsen nøye. I vår behandling overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Det betyr blant annet at:

 • vi oppgir tydelig hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
 • vi tar sikte på å begrense samlingen av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;
 • vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;
 • vi tar passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra parter som behandler personopplysninger på våre vegne;
 • vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysningene eller har de korrigert eller slettet, på forespørsel.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer om deg, kan du kontakte oss på info@dele.no.

1. Formål, data og oppbevaringsperiode

1.1 Samle og analysere statistikk for forbedring av nettsted

For dette formålet bruker vi følgende data:

 • IP-adresse
 • Plassering
 • Besøksadferd

Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er ved samtykke. Vi beholder disse dataene til tjenesten avsluttes.

2. Informasjonskapsler (Cookies)

Nettstedet vårt bruker cookies. For mer informasjon om cookies, se vår cookie-erklæring. Vi har inngått en databehandlingsavtale med Google.

3. Sikkerhet

Vi er forpliktet til å ivareta sikkerheten til personopplysninger vi behandler. Vi tar passende sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at bare de nødvendige personene har tilgang til dataene dine, at tilgang til dataene er beskyttet, og at våre sikkerhetstiltak regelmessig blir gjennomgått.

4. Tredjeparter

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparter som vi kan lenke til fra dette nettstedet. Vi kan ikke garantere at tredjeparter behandler din personlige informasjon på en forsvarlig eller trygg måte.

5. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvernerklæringen regelmessig for å være klar over eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.

6. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor. Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å vite hvorfor dine personlige data er nødvendige, hva som vil skje med dem og hvor lenge de blir beholdt i.
 • Rett til tilgang: Du har rett til tilgang til dine personopplysninger som er kjent for oss.
 • Rett til retting: du har rett til å supplere, rette, slette eller blokkere dine personopplysninger når du måtte ønske det.
 • Hvis du gir oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å tilbakekalle det samtykket og å få dine personlige data slettet.
 • Rett til å overføre dataene dine: du har rett til å be om alle dine personopplysninger fra behandlingsansvarlig og overføre dem i sin helhet til en annen behandlingsansvarlig.
 • Retten til å innvende: du kan innvende mot behandlingen av dataene dine. Vi overholder dette, med mindre det er berettiget grunn til behandling.

Sørg for å alltid oppgi hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person.

7. Innsending av klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer (en klage på) behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

8. Kontaktinformasjon

Databehandlingsansvarlig er Bildeleringen SA ved daglig leder Arne Krogh Riise.

Bildeleringen SA
Kanalveien 107, 5068 Bergen
Norge

Nettsted: https://dele.no/
E-post: info@dele.no

Telefonnummer: 53 69 90 10

Complianz

Dette nettstedet bruker Privacy Suite for WordPress av Complianz for å administrere samtykke. IP-adressen din blir anonymisert og lagret i databasen vår.