Vi justerer prisene 1. januar 2024

Vi innfører nye priser fra 1. januar som vil gi lavere døgnpris, lavere kilometerpris og rimeligere bruk av el-bil.

 

Med de nye prisjusteringene blir det billigere å ta bil på langtur/ helgetur. Bruker du el-bil, vil du kjøre med kr 0,- i km-pris de første 100 km.
Det blir også små justeringer på timepris på de fleste modeller. Varebiler og 8-setere får et noe større påslag i timepris.

Bakgrunnen for påslagene i pris er flere, men den største grunnen er generell prisstigning i samfunnet og høyere rente, som blant annet fører til en betydelig økning i kostnadene vi har med å lease biler.
Samtidig ønsker vi å tilby bedre priser for alle som bruker Dele-bil på lengre turer og som varer over flere døgn.

Vi har lenge hatt økende utgifter til utbedring av skader på bilene. Utgiftene blir i dag fordelt på alle brukerene gjennom vår prismodell.

Vi ønsker nå å forsøke å både redusere antall skader og at skadevolder i større grad skal bidra til å dekke skadekostnaden.

Derfor gjør vi endringer på både pris for egenandelsreduksjon (fra kr 7,- til kr 10,- pr time), samt at redusert egenandel går fra kr 0,- til kr 2500 på personbil og fra kr 0 til kr 5000 på varebil.

Maks egenandel (uten forsikring for redusert egenandel) vil fortsatt være kr 15 000,-