Dele logo Book bilMedlemskap Privat Bedrift Medlemsservice FAQ Priser Om Dele Aktuelt Kontakt Medlemskap FAQ Priser Om Dele Aktuelt Kontakt Siste innlegg Godt nytt for elbilbrukere og langturkjørere. 15.12.2023 Vervekampanje i oktober 28.09.2023 «Det handler om idealisme» 27.03.2023 Hjelp hele døgnet 14.03.2023 Sommermusikken i Bergen kjører Dele-biler 08.06.2022 Hvorfor eie når du kan Dele?Et medlemskap […]

Seks år i førersetet

Intervju med avgående styreleder.

Bildeleringens styreleder Jonas Fagnastøl Henriksen takker nå for seg etter seks år i førersetet for bildeling i Bergen.

Hva er bakgrunnen for hans engasjement og erfaringer som styreleder, og hva tenker Jonas om den positive utviklingen Bildeleringen har hatt i perioden han har innehatt vervet.

“Det var en kompis som tipset meg om å bli medlem av Bildeleringen,” erindrer Jonas. Han var ikke vanskelig  å overtale og synes at bildeling er et genialt konsept. Det er enklere og billigere enn å eie egen bil og samtidig bidrar bildeling til redusert miljøbelastning.

Jonas stilte opp på noen årsmøter og fikk etter hvert lyst til å bli medlem av styret for å kunne være med å påvirke driften av Bildeleringen. Etter noen år i styret fant han ut at han ønsket å stille til valg som styreleder.

“Jeg følte at styret var for detaljorientert, og jeg hadde et ønske om å påvirke de strategiske veivalgene til Bildeleringen i større grad”, sier Jonas på spørsmål om hva som motiverte ham til å stille til valg som styreleder.

Jonas ble valgt som styreleder på årsmøtet i 2014 og den første oppgaven han fikk i fanget var å ansette ny daglig leder.

“Noe av det siste jeg har gjort som styreleder er også å ansette ny daglig leder, så nå har jeg litt erfaring,” ler Jonas.

I 2014 var omsetningen på 16 millioner mot nesten 40 millioner i 2020. Antall biler har økt fra 130 til 300 sommeren 2020 og antall andelseiere nærmer seg nå snart 3000, mot 1300 i 2014.

Mange av visjonen Jonas hadde for Bildeleringen har blitt realisert i perioden. “Jeg hadde et ønske om at det å være medlem i Bildeleringen skal være mest mulig likt som  å ha en privatbil, ja bortsett fra at du deler den med andre. 

“Det var en stor dag for meg da det ble vedtatt på årsmøtet i 2018 at vi skulle utvikle vår egen plattform. Jeg tror dette var en viktig og riktig beslutning. De digitale løsningene er nå vårt ansikt utad og kvaliteten på systemet er avgjørende for brukeropplevelsen til medlemmene”.

“Jeg har hatt et godt samarbeid med administrasjonen i min styreperiode og er veldig imponert over arbeidet de gjør. Til tross for mer enn dobling av omsetning har administrasjonen effektivisert arbeidet slik at de bare er to flere ansatte enn i 2014”.

Jeg synes også at den daglige jobben medlemmene gjør med å ta vare på bilene, rapportere om små og store problemer og komme med konstruktive innspill til driften og utviklingen av Bildeleringen er veldig verdifullt – og håper et dette bidraget også fortsetter i framtiden.

Jonas vet at både administrasjonen og styret har mange planer de ønsker å realisere sammen med medlemmene og mener at å være styremedlem i Bildeleringen er en unik mulighet for å påvirke fremtidens mobilitetsløsning i Bergen.

“Jeg ønsker det nye styret lykke til med arbeidet fremover”, sier Jonas, og vi benytter anledningen til å takke Jonas for en imponerende innsats som styreleder.