Dele logo Book bilMedlemskap Privat Bedrift Medlemsservice FAQ Priser Om Dele Aktuelt Kontakt Medlemskap FAQ Priser Om Dele Aktuelt Kontakt Siste innlegg Godt nytt for elbilbrukere og langturkjørere. 15.12.2023 Vervekampanje i oktober 28.09.2023 «Det handler om idealisme» 27.03.2023 Hjelp hele døgnet 14.03.2023 Sommermusikken i Bergen kjører Dele-biler 08.06.2022 Hvorfor eie når du kan Dele?Et medlemskap […]

Nye mobilpunkt på vei

Bergen kommune bygger stadig nye mobilpunkt. Dette skjer både i sentrum og i bydelene. Mobilpunktene gir bildelingsbiler faste oppstillingsplasser og ladepunkt for el-biler.

Søndre Skogveien, Nicolaysens vei, Kiellands gate, Erik Pontoppidans gate og Martin Vahls gate er steden hvor det skal bygges i 2020, og flere er planlagt etablert i fremtiden.