Dele logo Book bilMedlemskap Privat Bedrift Medlemsservice FAQ Priser Om Dele Aktuelt Kontakt Medlemskap FAQ Priser Om Dele Aktuelt Kontakt Siste innlegg «Det handler om idealisme» 27.03.2023 Hjelp hele døgnet 14.03.2023 Sommermusikken i Bergen kjører Dele-biler 08.06.2022 Nytt styre i Bildeleringen SA 08.06.2022 Bildeleringen blir til Dele! 12.05.2022 Hvorfor eie når du kan Dele?Et medlemskap […]

Nye mobilpunkt på vei

Bergen kommune bygger stadig nye mobilpunkt. Dette skjer både i sentrum og i bydelene. Mobilpunktene gir bildelingsbiler faste oppstillingsplasser og ladepunkt for el-biler.

Søndre Skogveien, Nicolaysens vei, Kiellands gate, Erik Pontoppidans gate og Martin Vahls gate er steden hvor det skal bygges i 2020, og flere er planlagt etablert i fremtiden.